Икономика общество и човешки ресурси учебен план

Дата на публикация: 12.06.2019

Моят професионален и академичен път… Интердисциплинарният модел , който следвам, е пряк резултат от международния ми академичен и професионален път. Електронна поща: simeon. Застраховане и социално дело - 3 сем.

Ташев, Р. Прогнозиране и планиране - 2 сем. Стратегическо управление в публичната сфера. Приемът на документи за кандидатстване в модулната програма се осъществява от Софийския университет. Ще има много практически казуси и примери от света на бизнеса. Защитава успешно дисертационен труд, изследващ връзката между лидерските стилове, организационния климат и екипната работа в Института за изследване на населението и човека към БАН.

Обновено: събота, 22 декември Политика и публична власт. Завършилите образователно-квалификационна степен "бакалавър" могат да работят като: служители по трудов договор в централната и местната администрация; служители в бюджетни организации в образователния сектор, социалните.

Политическа икономия. Формиране и мотивация на човешките ресурси.

Обща информация

Важен акцент в работата й е организационното консултиране и развитие на организационната култура. Икономика на благосъстоянието. Бизнес икономика - 2 сем. Тя е психолог и сертифициран коуч в интегралния подход на Кен Уилбър, обучител лична ефективност в множество обучения в и извън колежа.

Застраховане и социално дело - 2 сем. Прием в Магистърската програма.

Международни отношения. Управление на регионални и национални проекти. Регионален бизнес и мениджмънт - 2 сем. Сравнително местно самоуправление. Такса Семестриална такса е евро. В тази експоненциална динамика, човек трябва активно да развива ума. Светлана има 8 годишен опит в държавната администрация като социален и политически психолог.

Преподаватели и Катедра

Модели на демокрация и политически партии. Актуални въпроси на миграцията в България от Радослав Стаменков. Международни отношения: "Управление на конфликти"- 2 сем.

Например, нови методи на производство, Русоикономика общество и човешки ресурси учебен план. Разширяване на мисията от обучение на студенти към квалифициране и тренинг и на практикуващи администратори като неразделна част от смисъла на съществуването на висше образование и елитна експертиза по публична администрация? Участие на гражданит.

Професионални знания и умения Основната цел на обучението е подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на управлението на организациите! MacGregor Burns Academy of Leadership?

Мениджмънт на човешките ресурси

Изработване на политики в Европейския съюз. По част от специалностите в магистърската степен се осъществява съвместно или подкрепящо обучение на студенти с конкретни партньорски бизнес организации. Икономика на търговията - 3 сем. Видове административно-територнални и териториални единици.

Qualification Degree: Master of Public Administration. Професионална квалификация: Управление и администрация Професионално направление: Администрация и управление. Принципи на стратегическото управление. Икономика и управление на железопътния транспорт - 2 сем! Политика за повишаване ефективността на оценката. С разработката си заявявате и защитавате специфичното си знание по даден въпрос.

Рзвитие на възгледите за публичните финанси и намесата на държавата в икономиката.

Логично е това да бъде направено в Първата глава на работата. Бизнес икономика с преподаване на английски език. Неравенството: аспекти на анализа от Александър Стоянов. Анализ на политики.

Международни финанси и бизнес - 2 сем. Местна власт. Чужд език-немски!

Добре е да знаете:

Коментари

  1. Хръстиера
    Преддипломен стаж. Управление на изпълнението.
  2. Първа
    Местна власт.
  3. Алтемир
    Брутен национален продукт. Интелектуална собственост и бизнес - 2 сем.

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.