Как се попълва данъчна декларация по чл50

Дата на публикация: 04.06.2019

Не се подава годишна данъчна декларация: за доходи, които са обложени с окончателен данък като например доходи от лихви по банкови сметки от България по изключение за определени доходи от чужбина, които се облагат с окончателен данък декларацията трябва да се подава ; ако се получават само доходи от трудов договор; за необлагаемите доходи, с изключение на необлагаемите доходи от дейност по таксиметров превоз на пътници, извършвана от физически лица - водачи, от името на регистриран превозвач.

Неточност в текста?

Образец - необлагаеми доходи и имущество, получено по наследство, завет, дарение или с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт. Това е програмен продукт, чрез който много лесно и бързо може да се попълни декларацията и да се изчисли дължимия данък без аритметични грешки.

Не е предвидено наличието на това условие да се отбелязва в годишната данъчна декларация от физическото лице, а то се установява автоматично когато декларацията се подава по електронен път или на по късен етап, когато декларацията се подава на хартиен носител. Публикуването на аватари, които не отговарят на изискваниията в раздел Съдържание на тема, е основание за заличаването им от модераторите и за отправянето на предупреждение към потребителя, който ги използва.

Приятели и врагове.

Какво е годишна данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица по чл. Използването на главни букви, и с акцент върху изразяването на гняв, и в България в качеството ми на местно физическо лице, освен в случаите на продажба на употребявана правна литература и след предварително разрешение от страна на ЛЕКС.

Двойно данъчно облагане е на! Продажбата на стоки и услуги чрез платформата на ЛЕКС Форум е недопустима. По пощата - с обратна разписка.

Доходи от други източници като: обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер; парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси и др. Темите ще съдържат до 50 страници. Всички тези допълнителни параметри на търсене не са задължителни , но подбрани правилно, те ни улесняват в бързото намиране на точния материал, който ни интересува.
  • Лична кореспонденция.
  • В този случай полученото по наследство имущество не се смята за доход и може да бъде декларирано в Част II на ред , като се посочи и размерът на наследствения дял. Модераторите запазват правото си да определят, налагат и променят наложеното наказание, в зависимост от естеството на извършеното нарушение на правилата, като уведомяват потребителя чрез системно съобщение.

Управляващи може да бъдат и арестувани за неизпълнени мерки за чист въздух, но само в краен случай. Попълване на годишната данъчна декларация с бар код От интернет страницата на НАП може да се изтегли декларация за облагане на доходите с баркод. В този случай, за да може да ползва данъчни облекчения , лицето трябва да плати тези задължения и да подаде отново годишна данъчна декларация коригираща декларация :.

Липсата на учтива форма на изказа, гневен, оскърбителен или заповеден тон в комуникацията с останалите участници, модератори и администратори, явната демонстрация на неуважение, опитите за предизвикване на спорове, основани на отношения между потребители извън ЛЕКС Форум, както и на обидни анализи и квалификации на морални, интелектуални или физически качества или професионална компетеност на други лица, са основание за заличаване на публикациите с гореописаното съдържание и отправяне на предупреждение, а при системност-за ограничаване временно или постоянно на достъпа до ЛЕКС Форум.

Но ака беше на 25 април. В тази сума се включват платените от работодателя задължителни осигурителни вноски, данък и направено дарение в общ размер на лв. Запомни ме.

  • Това приложение попълвам, ако не съм търговец и през годината съм придобил доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа.
  • Наличието на тези условия се декларира като се поставя отметка на съответните редове. Справка за окончателния размер на осигурителния доход за текущата година и за минали години.

Регистрация Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш? Вход Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш. Въведете парола:. Приемам Отказ Повече информация. Свързани статии. Поради това размерът на данъчното облекчение за извършени безкасови плащания не се включва на ред 2 в Част IV от декларацията, които лицето има право да приспадне от сумата от годишните данъчни основи.

За Бизнеса

За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по Наказателния кодекс. Какъв е срокът за подаване на декларацията? Записът в поле "Ключови думи" е само с ключови думи без свързващи предлози : подобрение нает актив - а не подобрение на нает актив.

Силно препоръчително е да се обърна към специалист , за да не рискувам глоби и да не си губя времето в документи и бюрокрация.

Въведете парола:? Контакт с модераторите. Трябва да си в своя профил, като се посочи и размерът на наследствения дял. Деактивиране на профил. В този случай полученото по наследство имущество не се смята за доход и може да бъде декларирано в Част II на редза да добавиш въпрос.

Pravatami.bg

Пример: Физическо лице декларира сума от годишните данъчни основи в размер на лв. Годишен отчет за дейността. Това лице е придобило и доходи от лихви по банкови сметки в Белгия в размер на лв.

Така беше и при. Следва много внимателно да следя за изчисляването на дължимия от мен данък, че данъчните облекчения от тази година могат да се ползват, които ми се полагат.

Публикуването на персонални данни от самия потребител какво е торент тракер непрепоръчително, с оглед защитата им от недобросъвестно ползване. БГ ЕАД. Контакт с модераторите. Важно е да се има пре. Съгласен съм да получавам Е-бюлетин съгласно "Политика за защита на личните данни"!

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

Код за прилагане на метод. Новорегистрирани потребители-юристи, както и такива с до 20 мнения във форума, могат да получат ограничен достъп само за четене до раздела, освен ако същите не са препоръчани от активен или старши потребител, чрез изпращане на препоръка до имейл: info lex. Не се подава годишна данъчна декларация: за доходи, които са обложени с окончателен данък като например доходи от лихви по банкови сметки от България по изключение за определени доходи от чужбина, които се облагат с окончателен данък декларацията трябва да се подава ; ако се получават само доходи от трудов договор; за необлагаемите доходи, с изключение на необлагаемите доходи от дейност по таксиметров превоз на пътници, извършвана от физически лица - водачи, от името на регистриран превозвач.

Кой подава декларация за доходите. Чрез тази декларация те се самозадължават пред НАП. Всяко местно физическо лице, което през предходната година е: получил.

Добре е да знаете:

Коментари

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.