Матура 12 клас математика

Дата на публикация: 27.05.2019

Синус и косинус от сбор и от разлика на два ъгъла. Функциите тангенс и котангенс на ъгли от 0 до градуса.

Ирационални изрази. Задачи за преобразуване на рационални изрази. Уравнения от трета степен, свеждащи се до квадратни. Преобразуване на рационални изрази. Тригонометрични формули за представяне на произведение като сбор или разлика.

Решение: Използваме Тригонометрична формула 6.

Всичко важно и задачи. Всичко важно за графика на квадратна функция. Важен видео урок за степен с рационален показател. Всичко важно за най-голяма и най-малка стойност на квадратна функция матура 12 клас математика интервал.

Тригонометрични формули за представяне на сбор или разлика като произведение. Пресметнете логаритмите, като използвате подходящи формули.

Тестове от други години

Окръжност, описана около четириъгълник. Упътване: За функцията y приложете тригонометрична формула 5. Подобни триъгълници. Упътване: Използвайте формула 9 , за да намерите средната стойност на статистическите данни. Лица на подобни триъгълници.

Всичко най-важно. Важни задачи с формули за лице на четириъгълник.

 • Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения. Параболата е обърната нагоре и не пресича Ох.
 • Степен с рационален показател. Биквадратни уравнения.

Свойства на геометричната прогресия? Дробни уравнения. Всеки верен отговор на задачи от 1 до 10 матура 12 клас математика се оценява с по 2 точки. Синусова и косинусова теорема. Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, че сами ще се справите.

Графика на квадратна функция! Всичко важно за най-голяма и най-малка стойност на квадратна функция в интервал.

Всичко важно за най-голяма и най-малка стойност на квадратна функция. Графично решаване на уравнения с графиките на квадратна функция.

Всички тестове Тестове от последната година: Софийски университет Матура 7 клас.

Какво е кредит. Четни и нечетни тригонометрични функции. Периодичност на тригонометрични функции. Задачи от ДЗИ. Отговорът е грешен. Упътване: Използвайте подходящи формули. Числови редици.

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания (НВО) 2020, както следва:

Приложения на косинусовата теорема. Формула за ъглополовяща в триъгълник. Средно трудни задачи за квадратно уравнение.

Метод на интервалите. Уравнения, свеждащи се до линейни. Умножение и събиране на възможности. Тестове от други години. Първи признак за подобност на триъгълници. Параболата е обърната надолу. Част 1.

Матури 2019 – Всички изтеглени варианти за 12 клас [ТЕСТ+ОТГОВОРИ]

Всичко важно за най-голяма и най-малка стойност на квадратна функция. Свойства на геометричната прогресия. Решаване на логаритмични уравнения, в които x участва в основата и аргумента.

Свойства на тригонометрични функции на остър ъгъл. Свържете се с нас: : вечерг-н. Геометрична прогресия.

Добре е да знаете:

Коментари

 1. Хранислава
  Разлагане на квадратен тричлен. Връзка с Уча.
 2. Зоичка
  Рационални изрази. Всичко най-важно за логаритъм.
 3. Гердана
  Всичко най-важно. Отговор: x 0; 1 1; 4].

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.