Годишно разпределение за първа група изкуства

Дата на публикация: 24.05.2019

Основни акценти в обучението са формиране на потребност за общуване с музика, както и развитие на емоционално-оценъчното отношение към музикалните произведения. ПГ автодидактична игра Автодидактичните игри по български език и литература по забавен начин подпомагат правилното произношение на думите, определянето на броя на звуковете в думата, определянето на звука в началото и в края на думата, разпознаването и назоваването на някои печатни букви, свързани с наименованията на познати лица и предмети.

Примерно седмично разпределение на педагогическите ситуации; Информация за организиране на учебния ден при целодневна организация в учебно време; Примерен дневен режим при целодневна организация в неучебно време; Годишно тематично разпределение по всички образователни направления; Примерни разработки на педагогически ситуации; Особености на развитието на 3—4-годишното дете; Проследяване на резултатите от постиженията на децата — същност, методи и форми; Съдържание на детско портфолио; Механизъм за взаимодействие между участниците в предучилищното образование; Форми на сътрудничество и взаимодействие между детската градина и семеството.

Основни акценти в обучението са систематизиране на математическите представи, усвояване на основни начини на логическото мислене и развиване на уменията за решаване на мисловни задачи в нагледно-практичен план. Музикален албум за втора възрастова група — CD. Комплектът включва:. Основни акценти в обучението са изграждане на конкретен представи за произведения на различните видове изобразителни изкуства и умения за възприемането и описването им; формиране на умения за създаване на естетичен продукт чрез използване и съчетаване на различни изобразителни материали и техники.

ПГ задачи и упражнения за развиване на паметта, вниманието, въображението и мисленето В книжките са предложени разнообразни задачи и упражнения за:. Околен свят за 2.

Основни акценти в обучението са систематизиране на математическите представи и усъвършенстване уменията за прилагане на усвоени мисловни операции като основна компетентност в математическата подготовка за училище.

Конструиране и технологии за 3? Математика за 3. Околен свят за 4. Игрите предлагат лесен начин за самопроверка и могат да се използват за индивидуална и групова работа в обучението по български език и литература.

Представени са както класици на българската детско-юношеска литература, така и популярни чуждестранни автори, годишно разпределение за първа група изкуства.

Основни акценти в обучението са изграждане на конкретни представи за видове изобразителни материали и техники; формиране на умения за комбиниране на елементи и на композиционни умения за подреждане и изобразяване в пространството. Магически кръг на буквите за 3.

Други интересни предложения:

Основни акценти в обучението са развиване на речева компетентност в диалогичен и монологичен план и автоматизиране на речевия етикет; развиване на умения за самостоятелен подбор на думи и граматически форми при конструиране на различни по вид изречения и текст; развиване на слуховите възприятия и графичните умения.

Образователното съдържание е структурирано в 2 части и предлага теми за 36 учебни седмици, от които 4 са предвидени за проследяване на постиженията в началото и в края на учебната година. Учебният комплект включва: познавателна книжка в две части, електронен вариант, автодидактични игри, нагледни табла, портфолио за проследяване постиженията на детето, книга за учителя, годишно тематично разпределение по седмици.

Природен календар, който се използва в практически ситуации при занимания за усвояване на умения по Математика и Околен свят. Книга за учителя по музика за 2.

  • Основни акценти в обучението са създаване на интерес и желание за участие в изобразителни дейности; изграждане на общи представи за произведения на изобразителното изкуство; изграждане на конкретни представи за средства за изобразяване; формиране на умения за създаване на образи от различни по форма и големина части. Заниманията се изпълняват в детската градина или у дома, както самостоятелно, така и с помощта на учител или родител.
  • Музикален албум за втора възрастова група — CD Музикалният албум съдържа песни и музикалните им съпроводи, съобразени с музикалните възможности на децата от първа възрастова група. Папка на детето.

Магически кръг на буквите за 3, годишно разпределение за първа група изкуства. Основен акцент в обучението е натрупване на сетивен опит, възприятия и представи за заобикалящата децата среда! Книга за учителя по музика за 1! Христоматия за 4. Основни акценти в обучението са систематизиране на математическите представи и усъвършенстване уменията за прилагане на усвоени мисловни операции като основна компетентност в математическата подготовка за училище.

Книга за учителя по музика за 2. Утринна гимнастика за детската градина сборник Предложено е примерно съдържание на задължителната допълнителна форма утринна гимнастика за деца от първа до четвърта възрастова група в детската градина и в училище в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование и организацията на дейностите годишно разпределение за първа група изкуства утринната гимнастика в отделните групи.

Детски кецове за момиче пума им приучва детето да сравнява, обобщава и анализира информация!

За авторите

Игрите предлагат лесен начин за самопроверка и могат да се използват за индивидуална и групова работа в обучението по български език и литература. Портфолио на детето за 4. Разработени са по 1 педагогическа ситуация седмично за постигане на очакваните резултати в отделните образователни ядра. Музика за 4.

Получените данни се обобщават и използват за планиране на дейности за компенсиране годишно разпределение за първа група изкуства изоставане и преодоляване на затруднения или за стимулиране, насърчаване и повишаване на потенциала на детето. Основни акценти в обучението са развиване на речева компетентност в диалогичен и монологичен план и автоматизиране на речевия етикет; развиване на умения за самостоятелен подбор на думи и граматически форми при конструиране на различни по вид изречения и текст; развиване на слуховите възприятия и графичните умения.

Музика за 4. Книгата за учителя за всяка група съдържа:. Портфолио на детето за 2. Каталог за - год.

Аз съм в детската градина

Предложена е система от методи и похвати за работа с приказките, включваща първоначален прочит, беседа, преразказ, драматизация, куклен театър, настолен театър, музикална пантомима, библиотечен кът, състезание за най-добър разказвач и други. Заниманията се изпълняват в детската градина или у дома, както самостоятелно, така и с помощта на учител или родител.

Образователното съдържание е структурирано в 2 части и предлага теми за 36 учебни седмици, от които 4 са предвидени за проследяване на постиженията в началото и в края на учебната година. Музикалният албум съдържа песни и музикалните им съпроводи, съобразени с музикалните възможности на децата от първа възрастова група.

Разработени са по 2 педагогически ситуации седмично за постигане на очакваните резултати в отделните образователни ядра. Хартиени вълшебства, годишно разпределение за първа група изкуства. Образователното съдържание е структурирано в 2 части и предлага теми за 36 учебни седмици, битови и вълшебни приказки.

Портфолио на детето за 4. В съответствие с рутинната класификация годишно разпределение за първа група изкуства подбрани и представени приказки за животни, от които 4 са предвидени за проследяване на постиженията в началото и в края на учебната година. Решаването им приучва детето да сравнява, методи и форми; Съдържание на детско портфолио; Механизъм за взаимодействие между участниците в предучилищното образование; Форми на сътрудничество и взаимодействие между детската градина и семеството, обобщава и анализира информация.

Примерно седмично разпределение на педагогическите ситуации; Информация за организиране на учебния ден при целодневна организация в учебно време; Примерен дневен режим при целодневна организация в неучебно време; Годишно тематично разпределение по всички образователни направления; Дяволското гърло епизод 2 онлайн разработки на педагогически ситуации; Особености на развитието на 3-4-годишното дете; Проследяване на резултатите от постиженията на децата - същност.

ПРОГРАМНА СИСТЕМА "МОЛИВКО – ИГРАЯ И ЗНАЯ" за предучилищно образование (3–7 г.)

Комплектът табла съдържа:. Демо на печатен вариант. Изобразително изкуство за 3. Игрите предлагат лесен начин за самопроверка и могат да се използват за индивидуална и групова работа в обучението по български език и литература.

Към комплекта се предлагат: Хартиени вълшебства - 6,30 лв. Начало Каталог Заявки Мултимедия Контакти. Те са представяни като самостоятелни постановки пред публика в детската градина и в радио Варна.

Добре е да знаете:

Коментари

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.